toni-site120

Тони Чехларова

Тони Чехларова е ръководител на секция Образование по математика и информатика в Института по математика и информатика – БАН. Интересите й са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, изследователски подход в обучението по математика, междупредметни връзки, математика и изкуство, рефлексия, занимателна математика. Участник е в европейски проекти като DALEST, InnoMathEd, Fibonacci, MaSciL, DynaMat, SCIENTIX, KeyCoMath и др.

http://www.math.bas.bg/omi/toni/