Маги

Маги Благоева

Маги Благоева е председател на УС на Сдружение „Общност за демократично образование“. Завършила е българска филология и приключва магистратура по Психология на развитието. Автор е на две книжки за деца – „Мими и Макс“ и „Митко, който се усмихваше на звездите“. Като лична своя кауза в живота намира работата за равноправие между възрастните и децата и установяването на отношения, базирани на уважение, зачитане и лична свобода. В демократичното образование вижда необходимата стъпка за хуманно отношение към децата и естествено развитие на всеки индивид.