ФРУД

Курсове по добродетели

Предстоящи курсове

окт.
1
нд
2017
Добродетели – курс за обучители
окт. 1 / 13:30 – 17:30
Добродетели – курс за обучители

Подготовка на преподаватели и родители да водят едногодишен курс по добродетели за деца от 6 до 11-годишна възраст – 29 урока.

/Преди 7 години децата правят това, което правят възрастните, без значение какво те им говорят. Между 7 и 14 години децата могат относително лесно да променят копирани модели от първите седем. Това е периодът, в който има смисъл и полза да се преподават добродетели. Детето да ги осъзнае и да може да ги избере, ако реши. След 14 години характерът е формиран и промените стават доброзорно или чрез целенасочена вътрешна работа./

Ако датите на текущите курсове са неудобни пишете на svetlina@frud.bg или се абонирате за нашия бюлетин и ще получите известия за нови обучения и свързани събития.

Програма:

Философия и въвеждане на понятия.

Добродетели свързани с ума. /5 урока – Истина, Почтеност, Искреност, Търсене на знание и Оптимизъм/.

Добродетели свързани с тялото. /5 урока – Правилно използване на времето, Постоянство, Даване, Благодарност, Самостоятелност/

Добродетели свързани с емоциите. /5 урока – Уравновесеност, Удовлетвореност, Търпение, ПроРеципрочност, Себеприемане/

Добродетели свързани с психиката. /6 урока – Щастие, Толерантност, Щедрост, Милосърдие, Доброта, Отдаденост/

Добродетели свързани с духа/връзката с цялото. /5 урока – Лоялност, Ценене на всички култури, Загриженост за другите, Братство, Всеразбиране/

Методика за работа със съвременни деца.

Методика за преподаване на добродетели.

Умения за презентиране.

Умения за въвеждане на песен.

Умения за изработване на материали.

Препоръчителна предварителна подготовка:

Книгата – Шестте медала за стойност – Едуард де Боно – Locus

Материали по темите:

  • сетива
  • интерпретацията на информацията от ума
  • взимане на решения

Защо?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. На база добродетели взимате решения, които помагат дългосрочно да сме добре. Изучаването на добродетели от деца гради характер, които помага да се преодоляват трудностите по пътя на живота. 

Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели. 

Лектори

Любов Миронова
Камелия Данкова
Цветелин Андреев