ФРУД

Училище по Добродетели

Уроците по Добродетели са светски, изцяло разработени за български съвременни деца. Базирани са основно на пословици, приказки и песни от български /славянски/ тракийски корен и действителни исторически случки. Програмата се състои от 34 урока и е подходяща за ежеседмичен годишен курс.

Предстоящи уроци по добродетели за деца и родители

февр.
18
пн
2019
Седмица на Добродетелите
февр. 18 / 16:00 – 16:45
Седмица на Добродетелите @ https://goo.gl/maps/Lmw9a5EhB732
Любов Миронова повече от 10 години обучава родители и учители в цялата страна. Онлайн могат да се намерят множество нейни книги, статии, лекции и участия в предавания за съвременните деца и родителството по значим начин. Адаптира програмата за обучение „Озарени Добродетели“ в периода 2006 – 2015. Програмата работи от 2015 година в подкрепа на възпитание в ценности и съзнателно формиране на характер на деца от 6 до 10 години и техните родители.. Част от нея е публикувана в книгата “Добродетели – 35 детски песни с ноти” и албум с песни „Добродетели“.
 
В третия понеделник на всеки месец започва  5 дневен курс – Седмица на Добродетелите за четящи деца от 6 до 10 години, придружени от техните родители с водещ Любов Миронова.
мар.
3
нд
2019
Неделно Училище по Добродетели. 7 урока
мар. 3 / 16:00 – 17:00
Неделно Училище по Добродетели. 7 урока @ https://goo.gl/maps/pSzSQcMQ7rk

Училище по Добродетели за деца от 6 до 10 години, придружени от техните родители. 32 урока, 5 модула за цялата учебна година.

Програмата е разработена за български съвременни деца от Любов Миронова в периода 2006-2015 и работи от 2015 година до сега. Уроците са светски, базирани основно на пословици, приказки и песни от български /славянски/ тракийски произход и действителни исторически случки.

Всяка неделя от 16:00 ще се провежда един урок с продължителност 40 минути в Учебна работилница ЕлвенА (elven.bg)  на адрес София, бул. Цариградско шосе 91, блок 113Г, партер (зад хотел Плиска, до ресторант Капри).

Нови семейства могат да се запишат в началото на всеки модул.

Водещ е Цветелин Андреев – води Училище по Добродетели през 2017/2018 учебна година. Завършват 4 семейства. Преминал е успешно едногодишен курс за обучители по добродетели във ФРУД.

За да повече информация се обадете на телефон 0884 565 978 или пишете на имейл на office@elven.bg.

мар.
18
пн
2019
Седмица на Добродетелите
мар. 18 / 16:00 – 16:45
Седмица на Добродетелите @ https://goo.gl/maps/Lmw9a5EhB732
Любов Миронова повече от 10 години обучава родители и учители в цялата страна. Онлайн могат да се намерят множество нейни книги, статии, лекции и участия в предавания за съвременните деца и родителството по значим начин. Адаптира програмата за обучение „Озарени Добродетели“ в периода 2006 – 2015. Програмата работи от 2015 година в подкрепа на възпитание в ценности и съзнателно формиране на характер на деца от 6 до 10 години и техните родители.. Част от нея е публикувана в книгата “Добродетели – 35 детски песни с ноти” и албум с песни „Добродетели“.
 
В третия понеделник на всеки месец започва  5 дневен курс – Седмица на Добродетелите за четящи деца от 6 до 10 години, придружени от техните родители с водещ Любов Миронова.
апр.
15
пн
2019
Седмица на Добродетелите
апр. 15 / 16:00 – 16:45
Седмица на Добродетелите @ https://goo.gl/maps/Lmw9a5EhB732
Любов Миронова повече от 10 години обучава родители и учители в цялата страна. Онлайн могат да се намерят множество нейни книги, статии, лекции и участия в предавания за съвременните деца и родителството по значим начин. Адаптира програмата за обучение „Озарени Добродетели“ в периода 2006 – 2015. Програмата работи от 2015 година в подкрепа на възпитание в ценности и съзнателно формиране на характер на деца от 6 до 10 години и техните родители.. Част от нея е публикувана в книгата “Добродетели – 35 детски песни с ноти” и албум с песни „Добродетели“.
 
В третия понеделник на всеки месец започва  5 дневен курс – Седмица на Добродетелите за четящи деца от 6 до 10 години, придружени от техните родители с водещ Любов Миронова.
апр.
21
нд
2019
Неделно Училище по Добродетели. 6 урока
апр. 21 / 16:00 – 17:00
Неделно Училище по Добродетели. 6 урока @ https://goo.gl/maps/pSzSQcMQ7rk

Училище по Добродетели за деца от 6 до 10 години, придружени от техните родители. 32 урока, 5 модула за цялата учебна година.

Програмата е разработена за български съвременни деца от Любов Миронова в периода 2006-2015 и работи от 2015 година до сега. Уроците са светски, базирани основно на пословици, приказки и песни от български /славянски/ тракийски произход и действителни исторически случки.

Всяка неделя от 16:00 ще се провежда един урок с продължителност 40 минути в Учебна работилница ЕлвенА (elven.bg)  на адрес София, бул. Цариградско шосе 91, блок 113Г, партер (зад хотел Плиска, до ресторант Капри).

Нови семейства могат да се запишат в началото на всеки модул.

Водещ е Цветелин Андреев – води Училище по Добродетели през 2017/2018 учебна година. Завършват 4 семейства. Преминал е успешно едногодишен курс за обучители по добродетели във ФРУД.

За да повече информация се обадете на телефон 0884 565 978 или пишете на имейл на office@elven.bg.

Ако желаете да участвате или да се провеждат такива във вашето училище/детски център се свържете с нас на svetlina@frud.bg.

Програма:

34 урока

2 входящи урока за сетива и смисъл на добродетелите

 • Учим сетива, за да знаем :
  • как и откъде постъпва информацията в нас
  • защо е важно да развиваме сетивата си
  • начини за тяхното развитие и овладяване с цел:
  • да възприемат повече информация съзнателно
  • умът да си почива и да може да се концентрира по-лесно
 • Учим смисъл на добродетели, за да знаем:  
  • кое ни помага да се погрижим за себе си по значим начин – за ума си, за тялото си, за емоциите си, за психиката си и за връзката си с цялото
  • как да стане вътре тихо, радостно, леко и уверено
  • кой е правилният избор

5 урока за добродетели, свързани с ума –  главна/основна добродетел Истина

5 урока за тялото – главна/основна добродетел Правилни действия

5 урока за емоциите – главна/основна добродетел Мир

6 урока за психиката – главна/основна добродетел Любов

5 урока за връзката с цялото – главна/основна добродетел Благост

5 обобщителни урока след всеки модул.

1 обобщаващ урок и празненство

За кого? За деца от 6- до 11-годишна възраст и техните родители

Уроците са подходящи за деца от 6- до 11-годишна възраст, които могат да четат сами, макар и бавно. Родителите също са поканени да участват. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат възможност многократно през песните, приказките и поговорките да се връщат към добродетелите в ежедневието си. Това е качествено оползотворено и едновременно с това приятно изживяно време. Заниманията са динамични и минават неусетно. Дългосрочно помагат много за усъвършенстване на комуникацията родител – дете.

Защо?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. На база добродетели взимате решения, които помагат дългосрочно да сме добре. Изучаването на добродетели от деца гради характер, които помага да се преодоляват трудностите по пътя на живота. 

Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели. 

Как протича един урок?

Във всеки урок се четат тематични приказки, пословици и стихотворения с български корен, действителни исторически случки, пеят се песни и се разсъждава по теза/цитат, свързани със съответната добродетел. В края на урока има забавни игри и занимания.
Например в урок по добродетел Честност четем приказката за Лъжливото овчарче от Езоп, пеем песен, свързана с казването на истината, и разсъждаваме по теза на Сервантес, свързана с честността. В края на урока децата рисуват.
Уроците са светски и са направени така, че хора от различни религии да могат да учат заедно и да откриват в собствената си религия корена на всяка една добродетел.

За какво? Цели. Резултати

След курса по добродетели детето ще може да: Взема по-осъзнати решения. Да разпознава недобродетелни/преходни/фалшиви/чужди ценности, несъзнателно копирани от него до седемгодишна възраст, и да ги замени с добродетели, с помощта на които ще е способно да взема самостоятелно решения, които да са добри за него, за другите около него и за цялото в дългосрочен план. Ясни критерии за взимане на решения. Формира характер, позволяващ му да премине през трудните моменти в живота гъвкаво. Превенция на трудностите за детето в пубертета и за неговите родители, по-добра адаптивност в среда на агресия, повърхностност, примитивност и невежество. Познава по-добре себе си и елемeнтите, от които е изградено (ум, тяло, емоции, психика). Да познава добродетелите, свързани с тях, и да ги използва съзнателно.

Преподаватели

Камелия Данкова
Екатерина Влахова-Пенева
Цветелин Андреев
Сюзан Генева